Tarihçe

Cumhuriyetin ilk yıllarında Mebusan Kulübü olarak yapılması düşünülen Ankara Palas’ın ilk tasarımı Mimar Vedat TEK tarafından hazırlanmıştır. Binanın yapımına 1924 yılında başlanmış, ancak yapının temeli atıldıktan sonra Vedat Bey işi bırakınca yarım kalan bina, Mimar Kemalettin Bey’in yeni tasarımına göre tamamlanmıştır.

Mimar Kemalettin Bey’in 13 Temmuz 1927’de yapımı tamamlanmayan inşaat şantiyesinde öldüğü nazar-ı dikkate alınacak olursa, binanın ancak 1927 yılı sonbaharında tamamlanarak işletmeye açılmış olabileceği düşünülmektedir.

Bina, “Palas Otelcilik” Anonim Şirketince, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kiralanıp 1969 yılına kadar otel olarak işletilmiştir. Palas Otelcilik iflas edince otelin eşyası icra yoluyla Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçmiştir. 1972 yılında “Oleyis Sendikası” tarafından bina yeniden onarılarak 1975 yılına kadar otel olarak işletilmeye devam edilmiştir. 1975 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’ nce bir kez daha elkonulan bina, bu defa Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kullanımına verilmiştir.

1976-1982 yılları arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ nca büro ve sergi amacıyla kullanılan bina, 1982 yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından restore edilerek 29 Ekim 1983 günü tertiplenen kabul resmiyle “Ankara Palas Devlet Konukevi” olarak hizmete açılmıştır.